Thiết lập hệ thống mail cho nhiều miền – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Thiết lập hệ thống Mail nội bộ trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn Thiết lập hệ thống mail cho nhiều miền trên Fedora.

https://www.youtube.com/watch?v=pBWolpqOSSs
Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *