Thiết lập hệ thống Mail nội bộ trên Fedora – Lab Fedora phần 2

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài trước đã hướng dẫn Cấu hình Hosting Web Server Apache trên Fedora để nhiều website trên một host Apache. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thiết lập hệ thống Mail nội bộ trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *