Tích hợp anti virus Clamav với Postfix – LAB LPI 2 (40)

Video trước hướng dẫn cài đặt Anti virus Clamav trên CentOS. Video này hướng dẫn cấu hình tích hợp anti virus Clamav với Postfix cho phép Clamav quét tất cả dữ liệu đi qua port Mail server do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *