Tích hợp samba và WINS – LAB LPI 2 (18)

Video trước hướng dẫn cấu hình cho Linux Client truy cập Window qua dịch vụ Samba.Video này hướng dẫn tích hợp Samba và WINS trên CentOSwin 2k3 do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *