Video hướng dẫn cài Font trên Fedora, bộ gõ Xvnkb – Lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn cài đặt máy in, modem và cạt mạng trên Fedora, bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cài Font trên Fedora (font Vni và font unicode), cài bộ gõ xvnkb, cách sử dụng phần mềm openoffice…

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *