Video hướng dẫn cấu hình NFS trên giao diện GUI – Lab Fedora core phần 1

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài trước đã hướng dẫn cấu hình NFS trong text mode trên Fedora .Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình NFS trên giao diện GUI để chia sẻ tài nguyên trong hệ thống Linux.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *