Video hướng dẫn quản lí user trên giao diện đồ họa – Lab Fedora phần 1

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài trước đã hướng dẫn thiết lập người dùng trên File và thư mục. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn quản lí user trên giao diện đồ họa, hướng dẫn tạo, sửa, xóa người dùng trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *