Video hướng dẫn thiết lập người dùng trên File và thư mục – Lab Fedora phần 1

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài trước đã hướng dẫn quản lí người dùng trên giao diện text của Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thiết lập người dùng trên File và thư mục, dùng sử dụng các lệnh chmod, chown,… để thiết quyền sở hữu, user sở hữu cho File và thư mục.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *