Video hướng dẫn thiết lập người dùng trên File và thư mục – Lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn quản lí người dùng trên giao diện text của Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thiết lập người dùng trên File và thư mục, dùng sử dụng các lệnh chmod, chown,… để thiết quyền sở hữu, user sở hữu cho File và thư mục.

https://www.youtube.com/watch?v=uoaOTvE4bYg

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *