– Video hướng dẫn Cài đặt Window XP bằng đĩa CD rất chi tiết và dễ hiểu http://www.youtube.com/watch?v=EQWyKMgFEgA