Author name: Thuviencntt

Tôi là Phạm Thanh Phong, hiện đang làm việc về lĩnh vực Quản trị mạng, thích máy tính và Internet, thích lên Internet tìm kiếm tài liệu, học hỏi kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ thông tin và chia sẻ lại trên Internet. Vì thế tôi lập website này nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực CNTT với tất cả mọi người dùng Internet.

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 4 – Cây nhị phân

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 4 – Cây nhị phân: Cây nhị phân là cây mà mỗi nút có tối đa 2 cây con. Cây nhị phân là một cấu trúc bao gồm các phần tử (nút) được kết nối với nhau theo quan hệ “cha-con” với mỗi cha có tối đa …

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 4 – Cây nhị phân Read More »

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 3 – Bảng băm

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 3 – Bảng băm: Phép băm được đề xuất và hiện thực trên máy tính từ những năm 50 của thế kỷ 20. Nó dựa trên ý tưởng: biến đổi giá trị khóa thành một số (xử lý băm) và sử dụng số này để đánh chỉ …

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 3 – Bảng băm Read More »

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – bài 1 – Danh sách liên kết

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – bài 1 – Danh sách liên kết: Danh sách liên kết bao gồm các phần tử. Mỗi phần tử của danh sách đơn là một cấu trúc chứa 2 thông tin: – Thành phần dữ liệu: lưu trữ các thông tin về bản thân phần tử . – …

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – bài 1 – Danh sách liên kết Read More »

Phân loại tấn công DDOS và các biện pháp phòng chống

Tấn công DoS (Denial of Service – DoS) hay tấn công từ chối dịch vụ là dạng tấn công mà kẻ tấn công đánh vào một máy chủ nào đó (ví dụ Web server) làm hao tốn nhiều tài nguyên CPU, RAM hay băng thông mạng làm cho Server không còn khả năng phục vụ …

Phân loại tấn công DDOS và các biện pháp phòng chống Read More »

Giáo trình hệ điều hành phân tán

Giáo trình hệ điều hành phân tán: Hệ điều hành (HĐH) là một bộ các môđun phần mềm hệ thống đóng vai trò giao diện giữa chương trình ứng dụng với phần cứng hệ thống. Một cách đại thể, tồn tại các chức năng riêng biệt của HĐH như lập lịch trình làm việc của …

Giáo trình hệ điều hành phân tán Read More »

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 11 – Quản lý thiết bị xuất nhập

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 11 – Quản lý thiết bị xuất nhập: Vai trò của hệ điều hành trong nhập/xuất máy tính là quản lý và điều khiển các thao tác nhập/xuất và các thiết bị nhập/xuất. Trong chương này chúng ta sẽ mô tả các khái niệm cơ bản của …

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 11 – Quản lý thiết bị xuất nhập Read More »

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 10 – Cài đặt hệ thống tập tin

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 10 – Cài đặt hệ thống tập tin: Trong chương trước chúng ta thấy rằng, hệ thống tập tin cung cấp cơ chế cho việc lưu trữ trực tuyến (on-line storage) và truy xuất tới nội dung tập tin, gồm dữ liệu và chương trình. Hệ thống …

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 10 – Cài đặt hệ thống tập tin Read More »

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 9 – Hệ thống tập tin

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 9 – Hệ thống tập tin: Đối với hầu hết người dùng, hệ thống tập tin là diện mạo dễ nhìn thấy nhất của hệ điều hành. Nó cung cấp cơ chế cho việc lưu trữ trực tuyến và truy xuất dữ liệu, chương trình của hệ …

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 9 – Hệ thống tập tin Read More »