Sơ đồ cấu trúc thư mục trên Linux

Nếu như từ trước đến giờ bạn chỉ làm việc quen thuộc trên môi trường Window với các khái niệm ổ đĩa: ổ C chứa hệ điều hành, ổ D dùng lưu dữ liệu,…và khi bạn chuyển qua sử dụng các HĐH (hệ điều hành) Linux bạn sẽ bị lúng túng, phân vân về cấu …

Sơ đồ cấu trúc thư mục trên Linux Read More »