Tạo usb boot cài đặt window 7 bằng Windows7 USB/DVD Download Tool

Để install window 7 nhanh chóng và tiết kiệm bạn nên tạo usb boot cài đặt window 7. Thao tác tạo usb cài window 7 cũng khá đơn giản vì microsoft có hỗ trợ công cụ tạo usb cho window 7. Trong bài này xin chia sẻ việc tạo usb install window 7 bằng công cụ Windows7 USB/DVD Download Tool.

Các bước tạo usb install window 7:

– Tải phần mềm Windows7 USB/DVD Download Tool tại đây.

– Nếu cài Window7 USB/DVD Download tool trên window xp cần cài thêm:

– Tải file ISO của window 7: window 7 32bit pro , window 7 64bit ultimate

– Cài đặt phần mềm Windows7 USB/DVD Download Tool.
+ Chạy file vừa tài về > chọn next

Tạo usb boot cài đặt window 7
+ Chọn Install

Windows7 USB/DVD Download Tool
+ Chọn Finish

usb install window 7_03

Sau khi cài xong, chạy chương trình Windows7 USB/DVD Download Tool lên.

usb install window 7_04

Chọn Browse để tìm và chọn file .ISO của window 7 > next

usb install window 7_05

Chọn USB device

usb install window 7_06

Chọn usb cần tạo usb boot > chọn Begin copying

Như vậy là usb của bạn đã có thể cài đặt được window rồi đó.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *