Download Hiren boot 13.2 ISO

Phiên bản Hiren boot 13.2 được xây dựng lại so với bản gốc, được hoàn thiện hơn nhờ việc cập nhật các chương trình thông dụng như:

– Norton Ghost 11.5.1
– Partition Magic Pro 8.05
– Acronis Disk Director Suite 10.0.2160
– Acronis True Image Enterprise Server 8.1.945
– Paragon Partition Manager Server 7.0.1274
– HDD Regenerator 2011
– Active Password Changer 3.0.420 (NT/2000/XP/2003/Vista)
– Active Partition Recovery
– Paragon Mount Everything
– NTFS Dos Pro
– ImageCenter 5.6 Drive Image
– Partition Table Doctor
– PC-Check

Download Hiren boot 13.2 ISO

Download Hiren boot 13.2 ISO

Để sử dụng Hiren boot 13.2 các bạn download Hiren boot 13.2 và máy tính rồi ghi ra đĩa hoặc tạo usb boot để sử dụng cho tiện và tiết kiệm hơn.

Chúc các bạn thành công.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *