Cách cộng thêm ngày-tháng-năm trong excel vào một ngày bất kỳ

Cách cộng thêm ngày-tháng-năm hoặc chỉ ngày hoặc tháng hoặc nămvào một ngày bất kỳ trong biểu thức excel.

Công thức tổng quát:

=DATE(YEAR(start_date) + add_year, MONTH(start_date) + add_month, DAY(start_date) + add_day)

Trong đó:

  • start_date: một ngày, hoặc một ô chứa giá trị ngày được tham chiếu đến
  • add_year: số năm được cộng thêm vào start_date
  • add_month: số năm được cộng thêm vào start_date
  • add_day: số ngày được cộng thêm vào start_date 

Dưới đây là 3 ví dụ cụ thể cho từng trường hợp:

  • Ví dụ 1: Cộng thêm NGÀY vào start_date

Cách cộng thêm ngày/tháng/năm trong excel vào một ngày bất kỳ

  • Ví dụ 2: Cộng thêm THÁNG vào start_date

goc-kn-09

  • Ví dụ 3: Cộng thêm NĂM vào start_date

goc-kn-10

Ghi chú: đối với trường hợp ở ví dụ 1, chỉ cần cộng thêm ngày thôi bạn chỉ dùng công thức sau sẽ ngắn gọn hơn

= A2 + 3

= A3 + 10

= A4 +  45

=>  Kết quả sẽ tương đương, với điều kiện là A2, A3, A4 phải có kiểu định dạng là DATE

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *