Cách dùng hàm COUNTIF trong Excel

Hàm COUNTIF trong Excel được sử dụng rất nhiều vào việc thống kê, tính toán ngoài thực tế. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cú pháp và cách sử dụng Hàm COUNTIF trong Excel.

1. Cú pháp hàm COUNTIF trong Excel

COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

Range: Vùng điều kiện

Criteria: Điều kiện

2. Chức năng của hàm COUNTIF trong Excel

Hàm COUNTIF trong Excel dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện (Criteria) trong phạm vi (Range).

3. Ví dụ về hàm COUNTIF trong Excel

Ví dụ 1: Cho bảng dữ liệu sau.
Yêu cầu:

a. Tính số Nhân viên trong phòng Kế Toán

b. Đếm số nhân viên có lương từ 6 triệu trở lên

Hàm COUNTIF trong Excel

Dùng Hàm COUNTIF trong Excel để đếm với trường hợp có 1 điều kiện

Để tính được số nhân viên trong phòng Kế Toán, cũng như số nhân viên có lương từ 6 triệu trở lên, áp dụng trường hợp đếm có điều kiện ta sử dụng Hàm COUNTIF để đếm.

a./ Đếm số nhân viên trong phòng “Kế toán”

Công thức cho ô kết quả E15 như sau: E15 =COUNTIF(D5:D12,”Kế toán”)

Trong công thức trên:

Vùng D5:D12 là vùng Điều kiện (Phòng Ban)

“Kế toán”: Điều kiện ở đây là phòng Kế toán. Lưu ý: Điều kiện phải đặt trong dấu ngoặc kép.

Kết quả khi áp dụng công thức hàm COUNTIF vào trường hợp này như sau:

Hàm countif trong Excel

Kết quả sau khi áp dụng hàm COUNTIF để đếm số nhân viên ở phòng Kế toán

b./ Đếm số nhân viên có lương từ 6 triệu trở lên

Công thức tại ô Kết quả E16 sẽ là : E16 =COUNTIF(E5:E12,”>=6000000″)

Kết quả sau khi sử dụng hàm COUNTIF cho trường hợp này như sau:

Hàm countif trong Excel

Kết quả khi áp dụng hàm COUNTIF để đếm số nhân viên có lương từ 6 triệu trở lên

Ví dụ 2: Từ Bảng lương Tháng 10, Yêu cầu đếm số nhân viên Phòng Kế hoạch có lương từ 5.5 triệu trở lênHàm COUNTIFS trong Excel

Ở Ví dụ 1, ta có thể thấy rằng trong hàm COUNTIF chỉ đếm với 1 điều kiện, nhưng ở ví dụ này là Đếm số nhân viên thỏa mãn 2 điều kiện: Nhân viên làm việc trong phòng Kế hoạch và có lương từ 5.5 triệu trở lên. Để đếm thoả mãn 2 điều kiện trở lên ta dùng hàm COUNTIFS, mời các bạn xem thêm cách dùng hàm COUNTIFS.

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Chúc các bạn thành công!

Nguồn tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *