Cách dùng hàm DATEVALUE trong excel

Hàm DATEVALUE trong Excel là hàm hỗ trợ đổi ngày tháng ở dạng văn bản sang dạng số sê-ri mà Excel có thể hiểu được là ngày tháng.

Trong excel ngày tháng được ngầm hiểu và lưu trữ ở dạng số sê-ri liên tiếp. Theo mặc định thì ngày 01 tháng 01 năm 1900 có số sê-ri là 1 và các ngày tiếp theo được đếm tăng dần. Vậy làm thế nào để biết các số sê-ri này? Hàm DATEVALUE sẽ giúp bạn làm điều đó bởi hàm này có tác dụng chuyển đổi các định dạng ngày tháng sang dạng số. Sau đây là cú pháp và cách sử dụng hàm DATEVALUE.

Cách dùng hàm DATEVALUE trong excel

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM DATEVALUE TRONG EXCEL

Cú pháp:    DATEVALUE(Date_text).

Trong đó:

Date_text: Ngày tháng được viết dưới dạng văn bản hoặc tham chiếu đến ô chứa văn bản đó.

Date_text là đối số bắt buộc có, chỉ có thể bỏ qua phần năm của đối số. Tức là chỉ cần nhập ngày tháng còn năm thì hàm DATEVALUE sẽ mặc định là năm hiện tại.

Ví dụ minh họa: Hãy chuyển một số ngày tháng sau từ dạng text sang dạng số sê-ri để tiện cho việc tính toán:

Ta có bảng tính như sau:

dung-ham-datevalue-trong-excel

Trường hợp nhập trực tiếp ngày tháng dạng text vào hàm DATEVALUE:

Để đổi ngày sinh sang định dạng số seri

Ở đây muốn chuyển đổi ngày sinh của ô D6 thì chúng ta sử dụng công thức ô E5:=DATEVALUE(“05/15/1987”)

Chú ý: Thiết đặt ngày trong hệ thống có ảnh hưởng tới kết quả này của bạn

su-dung-ham-datevalue-trong-excel

Sử dụng hàm DATEVALUE giúp bạn chuyển đổi được kiểu dữ liệu ngày tháng sang dạng số để thực hiện tính toán trên bảng tính dễ dàng hơn. Bạn có thể kết hợp hàm này với các hàm trong Excel khác để sử dụng linh hoạt hơn với các kiểu dữ liệu ngày tháng.

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *