Cách dùng hàm EXACT trong excel để so sánh 2 chuỗi văn bản

Hàm EXACT trong excel dùng để so sánh 2 chuỗi văn bản với nhau. Hàm EXACT phân biệt chữ hoa và chữ thường. Nếu 2 chuỗi văn bản giống nhau hoàn toàn thì kết quả trả về là TRUE, ngược lại nếu 2 chuỗi không giống nhau thì kết quả trả về FALSE.

Cú pháp:

=EXACT(chuỗi 1, chuỗi 2)

Trong đó:

  • chuỗi 1, chuỗi 2 là 2 chuỗi cần so sánh.

Ví dụ:

Cách dùng hàm EXACT trong excel để so sánh 2 chuỗi văn bản

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *