Cách dùng hàm LARGE trong excel

Hàm LARGE trong excel được sử dụng khá phổ biến nó giúp bạn chỉ ra giá trị lớn nhất thứ k trong mảng dữ liệu cho trước, tìm được giá trị mong muốn từ thứ hạng của giá trị đó trong mảng dữ liệu.

Cách dùng hàm LARGE trong excel

CÁCH SỬ DỤNG HÀM LARGE TRONG EXCEL

Cú pháp hàm Large: LARGE( array,k)

Trong đó:

– Array: Mảng dữ liệu mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất thứ k trong đó

– K: Thứ hạng của giá trị mà bạn muốn tìm trong mảng dữ liệu.

Các đối số trong hàm LARGE đều bắt buộc phải có.

Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh, hãy cho biết điểm số cao nhất và cao thứ hai?

ham-large-trong-excel

Để biết điểm số cao nhất các bạn sử dụng công thức ở ô D10 là: =LARGE(D5:D9,1)

dung-ham-large-trong-excel

Để biết điểm số cao thứ hai chúng ta sử dụng công thức ở ô D11 là: =LARGE(D5:D9,2)

cach-dung-ham-large-trong-excel

Sử dụng hàm Large trong Excel để tìm giá trị lớn nhất thứ k cũng thật đơn giản chỉ với vài thao tác trên. Hàm này được sử dụng khá nhiều trong công việc hay trong học tập.

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *