Cách dùng hàm LOWER

Hàm LOWER dùng để đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường.

Được áp dụng trong trường hợp bạn gặp một đoạn văn bản mà trong đó chứa các từ viết hoa, viết thường lẫn lộn. Trong khi ban chỉ muốn tất cả từ trong đoạn văn bản của bạn là viết thường. Hàm LOWER sẽ làm điều đó dùm bạn một cách tự động thay vì bạn phải tìm từng chữ và sửa lại một cách thủ công bằng tay.

Cú pháp Hàm LOWER:

=LOWER(text)

Trong đó:

text là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần chuyển đổi.

Ví dụ:

Tại ô C2 ta có dòng văn bản Thư Viện Công Nghệ Thông Tin, tại ô D4 bạn gõ vào dòng lệnh sau:

=LOWER(C2)

=> Kết quả trả về là thư viện công nghệ thông tin

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *