Cách dùng Hàm Max và hàm Min trong excel – Hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Hàm MAX và hàm MIN trong excel dùng để tìm ra giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, là 2 trong số các hàm thông kê được dùng thông dụng trong excel. Bài viết này xin chia sẻ cú pháp và cách sử dụng hàm MIN và hàm MAX trong excel.

Cách dùng Hàm Max và hàm Min trong excel - Hàm tìm giá trị lớn nhất

Cách dùng hàm MAX và hàm MIN trong Excel

Cú pháp:

– MAX (number 1, number 2, …)

– MIN (number 1, number 2, …)

Trong đó: Number 1, number 2 là các đối số hoặc vùng dữ liệu.

Chức năng: Trả về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hoặc vùng dữ liệu có chứa số.

Ví dụ 1:

– Đưa về giá trị lớn nhất trong dãy các số 10, -20, 3, 4, 11

Công thức sẽ là: MAX (10, -20, 3, 4, 11) = 11.

– Đưa về giá trị nhỏ nhất trong các số: 20, 100, 30, 45.

Công thức sẽ là: MIN (20, 100, 30, 45) = 20.

Ví dụ 2: Tìm giá trị lớn nhất trong bảng dữ liệu sau

– Dựa vào bảng danh sách học sinh ta tìm điểm số lớn nhất trong danh sách kết quả điểm Toán

– Ta áp dụng hàm MAX để đưa về giá trị lớn nhất của cột “Toán”.

– Công thức áp dụng cho ô kết quả D15 như sau: D15 = MAX (D6:D14)

Kết quả thu được là:

cach-dung-ham-max-trong-excel

Ví dụ 3: Tìm giá trị nhỏ nhất trong bảng dữ liệu sau

– Dựa vào bảng Danh sách học sinh ta tìm điểm Toán thấp nhất trong danh sách điểm Toán của tất cả học viên

– Ta áp dụng hàm MIN để đưa về giá trị nhỏ nhất của cột “Toán”.

– Công thức cho ô kết quả D15 như sau: D15 = MIN(D6:D14)

Kết quả thu được là:

cach-dung-ham-min-trong-excel

Thông qua bài viết này chắc các bạn đã hiểu về cấu trúc và cách sử dụng hàm MAX và hàm MIN trong excel. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm các hàm thông kê khác như hàm MAXAHàm Dmax – Dmin – Daverage trong Excel.

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *