Cách dùng hàm MAXA trong excel

Hàm MAXA trong excel giúp bạn tìm ra giá trị lớn nhất trong một dãy các ô, các phần tử cho trước, kể cả các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản. Bạn có thể sử dụng hàm này để tìm giá trị lớn nhất, điểm cao nhất trong lớp,…

Cách dùng hàm MAXA trong excel

CÁCH DÙNG HÀM MAXA TRONG EXCEL

Cú pháp hàm maxa trong excel: MAXA(Value1, [value2], [value3],…)

Trong đó:

Value1 là đối số bắt buộc.

Value2, Value3,… là các tùy chọn.

Các đối số Value1, Value2,… có thể là chữ số, tên, dãy các ô (C1:C5), giá trị tham chiếu (=C5), các giá trị logic: TRUE (có giá trị bằng 1) hoặc FALSE (có giá trị bằng 0), hay các số viết dạng chữ (one, two, three…) thì hàm này tính giá trị của ô đó là 1.

Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh, hãy tìm giá trị lớn nhất trong cột Điểm

dung-ham-maxa-trong-excel

Sử dụng công thức ở ô D9 là: MAXA(D5:D9) hoặc MAXA(D5,D6,D7,D8,D9)

Ta được kết quả:

cach-dung-ham-maxa-trong-excel

Trong khuôn khổ bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MAXA, hàm trả về giá trị lớn nhất trong Excel. Sử dụng hàm này bạn có thể tìm được giá trị lớn nhất trong mảng dãy số cho trước, bao gồm cả giá trị logic, …Ngoài ra bạn đọc có thể xem thêm bài viết về hàm Max và hàm Min trong Excel.

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *