Cách dùng hàm MINA trong excel – Hàm trả về giá trị nhỏ nhất

Hàm MINA trong excel dùng để tìm ra giá trị nhỏ nhất trong một dãy các ô, các phần tử cho trước trả, kể cả các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản. Cú pháp và cách dùng hàm MINA cũng khá đơn giản.

 Cách dùng hàm MINA trong excel - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất

CÁCH DÙNG HÀM MINA TRONG EXCEL

Cú pháp: MINA(Value1, [value2], [value3],…)

Trong đó:

– Value1 là đối số bắt buộc.

Value2, Value3,… là các tùy chọn.

Các đối số Value1, Value2,… có thể là chữ số, tên, dãy các ô (C1:C5), giá trị tham chiếu (=C5), các giá trị logic: TRUE (có giá trị bằng 1) hoặc FALSE (có giá trị bằng 0), hay các số viết dạng chữ (one, two, three…) thì hàm này tính giá trị của ô đó là 1.

Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh, hãy tìm giá trị nhỏ nhất trong cột Scores

dung-ham-mina-trong-excel

Để tìm được giá trị nhỏ nhất thì ra sử dụng MINA với công thức

Ô C11 là: MINA(D5,D6,D7,D8,D9) hoặc MINA(D5:D9)

Ta được kết quả:

cach-dung-ham-mina-trong-excel

Thật dễ dàng để sử dụng hàm MINA tìm giá trị nhỏ nhất của dãy số, tìm điểm số thấp nhất của các học sinh trong lớp, … và nhiều ứng dụng khác trong thực tế.

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *