Cách dùng hàm RIGHT trong excel – Hàm cắt chuỗi ký tự bên phải

Hàm RIGHT trong Excel dùng để cắt phần bên phải của chuỗi ký tự cho trước, hàm này khá phổ biến và được vận dụng khá nhiều trong tính toán và thống kê khi thao tác trên các chuỗi ký tự. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà chúng ta sử dụng nó một cách linh hoạt. Bài viết này hướng dẫn sử dụng hàm Right trong excel và có ví dụ cụ thể cho ừng trường hợp.

Cách dùng hàm RIGHT trong excel - Hàm cắt chuỗi ký tự bên phải

Cách dùng hàm RIGHT trong Excel – Ví dụ minh họa

Cú pháp: RIGHT(text, n)

– Trong đó: + Text: chuỗi ký tự.

+ n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (Nếu không có tham số này, excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Chức năng: Cắt ra n ký tự trong chuỗi text kể từ phía bên phải.

Ví dụ 1: Cắt chuỗi với trường hợp không có tham số n:

Áp dụng hàm RIGHT để lấy ký tự của cột “Mã HS” trường hợp không có tham số n.

– Trên G5 ta gõ công thức như sau: E6= RIGHT (D6) và nhấn Enter.

– Ô D6 là ô chứa dữ liệu muốn cắt chuỗi.

– Kết quả sẽ hiển thị lên ô E5

ham-right-dung-trong-excel

Ví dụ 2: Cắt ra 2 ký tự từ chuỗi trong cột “Mã HS” kể từ phía bên phải.

Ta áp dụng hàm RIGHT để lấy 2 ký tự của cột “Mã HS”.

– Trên E5 ta gõ công thức như sau: E5= RIGHT (D6, 2) và nhấn Enter.

– Ô D6 là ô chứa dữ liệu muốn cắt chuỗi.

– Kết quả sẽ hiển thị lên ô E5

dung-ham-right-trong-excel

Ngoài ra nếu muốn lấy ký tự ở giữa thì có thể sử dụng hàm Mid trong Excel, hàm nối chuỗi ký tự CONCATENATE, …

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *