Cách dùng hàm SUBSTITUTE để thay thế chuỗi trong excel

Chức năng của hàm SUBSTITUTE là dùng để thay thế chuỗi cũ bằng một chuỗi mới trong một chuỗi dữ liệu ban đầu. So sánh sự khác biệt giữa hàm SUBSTITUTE() và hàm REPLACE()

  • Hàm SUBSTITUTE(): được dùng khi chúng ta muốn thay thế một chuỗi xác định tại một vị trí xác định trong toàn chuỗi dữ liệu ban đầu.
  • Hàm REPLACE(): được dùng khi chúng ta muốn thay một phần chuỗi cũ bằng một chuỗi mới, phần chuỗi thay thế sẽ được xác định tại vị trí n và có chiều dài m

Cú pháp hàm SUBSTITUTE trong excel:

=SUBSTITUTE(text,old_text,new_text,instance_num)

Trong đó:

  • text: là một chuỗi dữ liệu hay một ô tham chiếu có chứa chuỗi dữ liệu cần thay thế.
  • old_text: là chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thay thế
  • new_text: là chuỗi dữ liệu mới bạn muốn thay thế cho old_text
  • instance_num: vị trí mà chuỗi dữ liệu cũ xuất hiện nơi mà bạn muốn thay bằng chuỗi dữ liệu mới. Nếu bạn chỉ ra vị trí instance_num thì chỉ có chuỗi dữ liệu tại vị trí đó được thay thế. Ngược lại, bạn bỏ qua giá trị instance_num thì toàn bộ old_text xuất hiện trong chuỗi dữ liệu sẽ được thay thế bởi new_text và trường hợp này hàm SUBSTITUTE() sẽ giống hàm REPLACE().

 Ví dụ minh họa: quan sát  hình bên dưới thể hiện cho hàm SUBSTITUTE()

Cách dùng hàm SUBSTITUTE để thay thế chuỗi trong excel

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: tổng hợp từ Internet.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *