Cách dùng hàm YEAR trong excel để trả về năm tương ứng của ngày

Dùng hàm YEAR trong excel để trả về năm tương ứng với ngày được truyền vào. Năm được trả về nằm trong khoảng từ 1900 đến 9999.

Cú pháp hàm YEAR

=YEAR(serial_number)

Trong đó:

serial_number: là ngày của năm mà bạn muốn tìm. Ngày được nhập vào hoặc dùng hàm DATE() hoặc là kết quả trả về từ những định dạng hoặc hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2014,5,13) cho ngày 13 tháng 5 năm 2014.

Ghi chú:

MS Excel lưu ngày ở dạng một dãy các con số tuần tự vì vậy các số này được sử dụng trong việc tính toán. Mặc định, ngày 1 tháng 1 năm 1900 được lưu là số 1 và ngày 13 tháng 5 năm 2014 là 41772 bởi vì nó cách 8898 ngày sau ngày 1/1/1990

Ví dụ minh họa: ở bài viết này Góc Kinh Nghiệm sử dụng MS Excel 2007 để minh họa hàm YEAR()

Cách dùng hàm YEAR để trả về năm tương ứng của ngày

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *