Cách sử dụng hàm WEEKDAY trong excel

Hàm WEEKDAY trong excel cho phép trả về số thứ tự của một ngày nào đó trong tuần, giúp ta biết được ngày đó là thứ mấy trong tuần phục vụ cho công việc của mình. Hàm WEEKDAY() cho phép chúng ta điều chỉnh tùy chọn để thiết lập ngày đầu tuần có thể là chủ nhật hoặc thứ 2, số thứ tự bắt đầu cho ngày đầu tuần có thể là 0 hoặc 1.

Cú pháp WEEKDAY trong excel:

=WEEKDAY(serial_number, [return-type])

Trong đó:

  • serial_number: là một biểu thức thời gian, có thể là số hoặc có thể là ngày.
  • return_type: tùy chọn để xác định kiểu giá trị trả về cho hàm WEEKDAY()

+ 1 hoặc để trống: ngày chủ nhật có giá trị là 1, ngày thứ bảy có giá trị là 7

+ 2: ngày thứ hai có giá trị là 1, ngày chủ nhật có giá trị là 7

+ 3: ngày thứ hai có giá trị là 0, ngày chủ nhật có giá trị là 6

Ghi chú: nếu bạn sử dụng tùy chọn 1, và ô bạn đặt công thức có định dạng là dddd thì giá trị trả về là tên của ngày trong tuần. Ví dụ: Monday, Tuesday, … Để định dạng dddd cho ô bạn làm như sau: nhấn chuột phải lên ô cần định dạng -> chọn “Format Cells …” -> chọn “Number” -> vào “Category” -> chọn “Custom” -> vào ô “Type” gõ giá trị dddd

Ví dụ minh họa:

Giả sử tại ô B1 có giá trị “20/12/2010” và ô A1 được định dạng là “dd/mm/yyyy”.

Lần lược gọi hàm WEEKDAY() với các tùy chọn:

=WEEKDAY(B1) -> giá trị trả về là 2

=WEEKDAY(B1,2) -> giá trị trả về là 1

=WEEKDAY(B1,3) -> giá trị trả về là 0

=WEEKDAY(B1) -> Giá trị trả về là Monday (khi ô gọi hàm được định dạng dddd)

=WEEKDAY(40532) -> giá trị trả về là 2

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *