Cách tham chiếu các hàm trong Excel

Khi tham chiếu các hàm trong Excel bạn thường sử dụng hai kiểu tham chiếu đó là tham chiếu tương đối và tham chiếu tuyệt đối. Hai kiểu tham chiếu này được sử dụng rất nhiều khi sử hàm trong excel, nhất là hàm VLOOKUP và HLOOKUP để tìm giá trị trong excel.

Cách tham chiếu các hàm trong Excel

Tham chiếu các hàm trong Excel

 1. Tham chiếu tương đối

Tham chiếu tương đối là giá trị tham chiếu sẽ thay đổi theo dòng hay cột, tức là khi ta thay đổi vị trí theo cột hay dòng thì giá trị tham chiếu cũng sẽ thay đổi theo.

Ví dụ:

– Tại ô D6 ta bấm =A6 và nhấn Enter. ( A6 là ô chứa giá trị bạn muốn tham chiếu)

– Lúc đó giá trị trong ô A6 sẽ được hiển thị ra ô D6, bạn nhấn chuột kéo xuống thì giá trị sẽ lần lượt thay đổi theo các giá trị của ô phía dưới

ham-tham-chieu-tuong-doi

2. Tham chiếu tuyệt đối

Tham chiếu tuyệt đối là giá trị tham chiếu sẽ luôn cố định theo dòng hay cột, tức là khi thay đổi vị trí giá trị theo cột hay dòng thì giá trị tham chiếu cũng sẽ không thay đổi.

a. Tham chiếu tuyệt đối theo dòng:

Giá trị sẽ không thay đổi theo dòng. Tham chiếu tuyệt đối theo dòng thì dấu $ thường đứng trước địa chỉ.(=$B1)

Vi dụ:

– Tại ô D6 ta bấm =$ A6 và nhấn Enter (A6 là ô chứa giá trị bạn muốn tham chiếu).

– Lúc đó giá trị trong ô A6 sẽ hiển thị ra ô D6, bạn nhấn chuột kéo ngang thì giá trị sẽ không thay đổi theo các giá trị của ô E6 mà vẫn giữ nguyên giá trị của ô D5

ham-tham-chieu-tuyet-doi

b. Tham chiếu tuyệt đối theo cột:

Giá trị tuyệt đối sẽ không thay đổi theo cột. Tham chiếu tuyệt đối theo dòng thì dấu $ thướng đứng sau số dòng cột.(=B$1)

Vi dụ:

– Tại ô D6 ta bấm =A$6 và nhấn Enter (A6 là ô chứa giá trị bạn muốn tham chiếu).

– Lúc đó giá trị trong ô A6 sẽ hiển thị ra ô D6

ham-tham-chieu-tuyet-doi-theo-cot

c. Tham chiếu tuyệt đối theo dòng và cột:

Giá trị tuyệt đối sẽ không thay đổi theo cả dòng và cột (=$B$1)

Vi dụ:

– Tại ô D6 ta bấm =$A$6 và nhấn Enter (A6 là ô chứa giá trị bạn muốn tham chiếu).

– Lúc đó giá trị trong ô A6 sẽ hiển thị ra ô D6, bạn nhấn chuột kéo theo dòng hay theo cột thì giá trị sẽ không thay đổi theo các giá trị của ô   mà vẫn giữ nguyên giá trị của ô A6

ham tham chieu tuyet doi theo dong va cot

Qua các ví dụ trên chắc đã phần nào giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tham chiếu được dùng trên các hàm tham chiếu của excel. Nhờ đó bạn có thể vận dụng vào tính toán trên bảng tính hiệu quả hơn. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm hàm tham chiếu Vlookup, hàm Hlookup trong Excel.

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *