anti-virus-clamav

Cài đặt anti virus Clamav trên CentOS – LAB LPI 2 (39)

Clamav là một chương trình Anti Virus mã nguồn mở rất mạnh trên các HĐH Unix, Linux được phát triển bởi Immunet CorpSourcefire inc dựa trên nền tảng điện toán đám mây. Đặc biệt Clamav được tích hợp nhiều trên các Mail Server Linux vì nó làm tốt trên port Mail và Clamav có thể cài chung các chương trình Anti Virus khác như AVG, Avast!, Avira, Norton (AV, Internet Security, 360), McAfee, Microsoft Security Essentials, Trend Antivirus,… Video này hướng dẫn Cài đặt anti virus Clamav trên CentOS do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *