samba-thuviencntt

Cài đặt và cấu hình Samba trên CentOS – LAB LPI 2 (16)

Samba là dịch trên hệ điều hành Linux, Unix dùng để chia sẻ tài nguyên File, máy in trên hệ thống Linux cho các máy tính WindowSamba cũng chạy trên giao thức SMB ( Server Meassage Block) giống như Window. Video này hướng dẫn Cài đặt và cấu hình Samba trên CentOS – LAB LPI 2 (16) do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *