Cài đặt và cấu hình DHCP trên CentOS - LAB LPI 2 (2)

Cài đặt và cấu hình DHCP trên CentOS – LAB LPI 2 (2)

LAB LPI 2 của Nhất Nghệ gồm 41 Video: Video này hướng cài đặt và cấu hình dich vụ DHCP trên HĐH CentOS, do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *