Cấp quyền truy xuất tài nguyên web cho người dùng

Cấp quyền truy xuất tài nguyên web cho người dùng – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Tạo website cho người dùng trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình cấp quyền truy xuất tài nguyên web cho người dùng trên Fedora.

Cấp quyền truy xuất tài nguyên web cho người dùng (cơ bản)

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *