Cấu hình dịch vụ trên Fedora qua web bằng webmin - Lab Fedora phần 2

Cấu hình dịch vụ trên Fedora qua web bằng webmin – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Thiết lập môi trường login web cho người dùng trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên Fedora qua web bằng webmin.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *