Cấu hình NFS trong text mode trên Fedora

Cấu hình NFS trong text mode trên Fedora – Lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn Quản trị Samba Swat trên Fedora .Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình NFS trong text mode trên Fedora để chia sẻ tài nguyên trong hệ thống Linux.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *