proxy-squid-thuviencntt

Cấu hình Proxy Squid trên CentOS – LAB LPI 2 (10)

Hầu như tất cả các tổ chức danh nghiệp nhỏ hay lớn điều muốn kiểm soát việc truy cập internet của nhân viên vì lý do an toàn bảo mật và tiết kiệm băng thông mạng Internet. Có một giải giải pháp mở và miễn phí đó là dùng Squid để làm Proxy Server. Khi dùng truy cập web tất cả các yêu cầu (request) sẽ được gởi đến Proxy Server, Proxy Server tải trang web về và chuyển tiếp đến người dùng (client). Video này hướng dẫn Cấu hình Proxy Squid trên CentOS do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *