rule-squid-thuviencntt

Cấu hình rule trên proxy Squid – LAB LPI 2 (11)

Trong Video trước chỉ hướng dẫn cài đăt và cấu hình Proxy Squid với các thông số cơ bản. Video này hướng dẫn cấu hình các rule trên Proxy Squid để kiểm soát truy cập của người dùng: tạo các rule cấm website, rule cấm IP truy cập Internet,…do thầy Đỗ quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *