Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 6 – Cây đỏ đen

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 6 – Cây đỏ đen

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 6 – Cây đỏ đen: Cây tìm kiếm nhị phân là một cấu trúc lưu trữ dữ liệu tốt với tốc độ tìm kiếm nhanh. Tuy nhiên trong một số trường hợp cây tìm kiếm nhị phân có một số hạn chế. Nó hoạt động tốt nếu dữ liệu được chèn vào cây theo thứ tự ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nếu dữ liệu được chèn vào theo thứ tự đã đuợc sắp xếp sẽ không hiệu quả. Khi các trị số cần chèn đã đuợc sắp xếp thì cây nhị phân trở nên không cân bằng. Khi cây không cân bằng, nó mất đi khả năng tìm kiếm nhanh (hoặc chèn hoặc xóa) một phần tử đã cho…

Cau-truc-du-lieu-nang-cao_Bai-6

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *