Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 12 – Lập trình xử lý đĩa

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 12 – Lập trình xử lý đĩa

Giáo trình Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 12 – Lập trình xử lý đĩa và file gồm cơ bản về lưu trữ trên đĩa từ, ứng dụng hiển thị sector, ứng dụng hiển thị cluster, các chức năng về file ở mức hệ thống, quản lý đĩa và thư mục,…

Cau-truc-may-tinh-va-lap-trinh-assembly-Chuong-12-LAP-TRINH-XU-LY-DIA-FILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *