Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly - chương 2 - Tổ chức CPU

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 2 – Tổ chức CPU

Giáo trình Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 2 – Tổ chức CPU: giúp học viên hiểu được các chức năng của CPU, các thành phần của cpu, biết được cách cpu giao tiếp với các thiết bị ngoại vi, hiểu được đặc tính của CPU họ Intel

Cau-truc-may-tinh-va-lap-trinh-assembly-Chuong-02-To-chuc-CPU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *