Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 4 – Memory

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 4 – Memory

Nội dung tài liệu Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 4 – Memory gồm: tổ chức bộ nhớ của máy tính IBM PC, phân loại bộ nhớ Primary memorysecondary memory, tìm hiểu quá trình CPU đọc bộ nhớ, quá trình CPU ghi bộ nhớ, tìm hiểu về bộ nhớ cache,…

Cau-truc-may-tinh-va-lap-trinh-assembly-Chuong-04-Memory

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *