Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 5 – Input Out Device

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 5 – Input Out Device

Nội dung ebook Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 5 – Input Out Device gồm: tìm hiểu nguyên lý xuất nhập trong máy tính, cách cpu giao tiếp với thiết bị I/O, bộ nhớ DMA, các thiết bị I/O Hard disk, keyboard, mouse, Printer,..

Cau-truc-may-tinh-va-lap-trinh-assembly-Chuong-05-InputDevice

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *