Chương trình biên dịch - chương 2

Chương trình biên dịch – chương 2

Nội dung Chương trình biên dịch – chương 2 – giới thiệu một chương trình biên dịch đơn giản, một trình biên dịch cho các số học đơn giản gồm 2 kỳ: kỳ đầu (Front end) và kỳ cuối (back end). Nội dung tập trung vào kỳ đầu gồm các giai đoạn phân loại từ vựng, phân tích cú pháp và phát sinh mã trung gian với mục đích chuyển một biểu thức số học đơn giản từ dang trung tố sang hậu tố. Kỳ sau chuyển đổi biểu thức ở dạng hậu tố sang mã máy ảo kiểu stack, sau đó sẽ thực thi mã đó trên máy tính ảo kiếu stack để cho ra kết quả tính toán cuối cùng.

chuong2_uni

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *