Chương trình shell thống kê kết nối mạng

Chương trình shell thống kê kết nối mạng – Lab Fedora core phần 1

Bài trước đã hướng dẫn viết chương trình Shell tạo IP Alias .Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn viết chương trình shell thống kê kết nối mạng trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *