Chuyển file pdf sang word – convert pdf file to word

Ngày nay nhiều tài liệu chia sẻ hầu như đều được định dạng bằng PDF bởi vì tài liệu PDF có được mở dễ dàng giữa các hệ điều hành khác nhau (Window, Linux, Unix,…) và giữa các nền tảng thiết bị khác nhau (Computers, tablets, smart phones,…). Ngoài ra định dạng pdf còn cung cấp khả năng bảo mật cao khi được gởi qua môi trường Internet, cũng như không thể chỉnh sửa trực tiếp trên tài liệu pdf bằng các phương pháp và chương trình thông thường.

Nhưng đôi khi cũng cần Chuyển file pdf sang word (convert pdf file to word) để chỉnh sửa dễ dàng hơn. Trong trường hợp này bạn có thể sử dụng những phương pháp sau để Chuyển file pdf sang word.

Word2Pdf2

Làm thế nào để Chuyển file pdf sang word (how to convert pdf file to word)

Cách 1: Sử dụng các dịch vụ Chuyển file pdf sang word trực tuyến

Nếu bạn dùng phương pháp này, bạn có thể tìm được rất nhiều website trên Internet hỗ trợ Chuyển file pdf sang word. Hầu hết những trang này đều sử dụng phương pháp giống nhau để chuyển file pdf sang word: người dùng phải tải file pdf lên server của dịch vụ chuyển đổi file pdf và cung cấp địa chỉ email để nhận file đã convert xong (file word), bạn sẽ được gởi link đến địa chỉ email đã cung cấp để tải file word về. Mặc dù đây là phương pháp đơn giản để Chuyển file pdf sang word, nhưng phương pháp này lại không được an toàn bởi vì bạn phải gởi file pdf và email lên server của nhà cung cấp dịch.

Nếu bạn thích phương pháp Chuyển file pdf sang word online, bạn có thể chọn giữa các dịch vụ Chuyển file pdf sang word trực tuyến dưới đây:

 Dịch vụ Chuyển file pdf sang word online miễn phí  Chức năng
 PDF to Word Online from PDFOnline kích thước tối đa của file = 2 MB
 PDF to Word (Free) from NitroPDF.  kích thước tối đa của file = 10 MB
 Free PDF to Word Online from Wondershare  kích thước tối đa của file = 10 MB
 Zamzar Free Online Conversion Service – kích thước tối đa của file = 100 MB– Cho phép chuyển qua các định dạng file khác
 Convert.Files Free Online Conversion Service  kích thước tối đa của file = 200 MB– Cho phép chuyển qua các định dạng file khác
 pdf burger    Hỗ trợ chuyển đổi pdf qua nhiều định dạng

Cách 2: Sử dụng phần mềm miễn phí để Chuyển file pdf sang word

Sử dụng phương pháp này bạn phải download và cài đặt chương trình Chuyển file pdf sang word miễn phí trên máy của bạn để Chuyển file pdf sang word.

Để viết ra bài này chúng tôi đã cài đặt và sử dụng thử nghiệm nhiều chương trình Chuyển file pdf sang word miễn phí và tìm ra được 2 chương trình convert pdf sang word miễn phí bên đây:

1. Nemo PDF to Word Converter

2. First PDF Converter

Lưu ý*: Trong trường hợp bạn muốn mua chương trình thương mại đáng tin cậy để chuyển file pdf sang word hay nhiều định dạng khác (excel, image,…), bạn có thể dùng mua chương trình ABBYY Fine Reader để dùng.

Nemo PDF to Word Converter.

Nemo là chương trình chuyển file pdf sang word để có thể chỉnh sửa dễ dàng hơn. Sau khi chuyển đổi bạn có thể dễ dàng nhận được file word chất lượng cao để có thể chỉnh sửa văn bản, hình ảnh, layouts,…của file gốc.

Cài đặt và cách sử dụng Nemo PDFto Word:
Bước 1: Download và cài đặt Nemo PDF to Word.

1. Download Nemo PDF to Word tại Đây: check vào “i’m not a robot” đợi 3s rồi chọn Get link để tải về.

download-nemo-pdf

2. Double click file vừa download đề chạy chương trình cài đặt.

3. Nhấn “Yes” đồng ý chạy chương trình

h3hwvzly

4. Nhấn “Next” ở màn hình Welcome.

oa43ytlr

5. Để mặc định nhấn next.

epxlrv3m

6. Nhấn “Install‘ để bắt đầu cài đặt.

jp10dkua

7. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, nhấn “Finish“.

wutzmpyu

Bước 2: Cách sử dụng Nemo PDF to Word để chuyển file pdf sang word:

1. Chạy chương trình Nemo PDF to Word:

Bạn có thể mở chương trình Nemo PDF to Word bằng cách:

a. Double click vào biểu tượng (icon) “Nemo PDF to Word” trên màn hình desktop, hoặc vào:

b. Start > Programs > Nemo PDF to Word > Nemo PDF to Word

2. Ở cửa sổ chính của “Nemo PDF to Word”, nhấn “Add Files”.

add-files-nemo-pdf-to-word-

3. Lựa chọn file pdf mà bạn muốn convert (bài này tui chọn file pdf_sample) và nhấn “Open”.

iq5i5cvh

4. Rồi chỉ định các tùy chọn để xuất file và nhấn “Convert”:

Các tùy chọn bạn có thể chọn:

a. Page Range: số trang bạn muốn chọn để convert. ( All Pages)

b. Output File format: định dạng file muốn xuất ra (Word Document (*.doc)).

c. Output Path: đường dẫn đến thư mục chứa file đã convert (My Documents).

nemo-pdf-to-word

5. Khi quá trình convert đã xong, mở thư mục trong Output Path để mở file word đã convert.

First PDF Converter

First PDF Converter có khả năng chuyển file Adobe PDF sang file word hoặc các dạng file ảnh phổ biến mà vẫn giữ được định dạng tổng thể của file gốc. Hiện nay thì First PDF Converter không còn hoàn toàn Free nữa, nó có 2 bản: khi dùng bản Free trial thì nó sẽ đóng dấu bản quyền watermark lên tài liệu của bản, còn bản thương mại thì phải mua.

Cài đặt và sử dụng First PDF Converter
Bước 1: Download và cài đặt First PDF

1. Download First PDF Converterđây: check vào “i’m not a robot” đợi 3s rồi chọn Get link để tải về.

pdf_converter

2. Double click để chạy file vừa mới download.

3. Nhấn “Yes” để đồng ý cho file thực thi

n5ieryfe

4. nhấn “Next” ở màn hình Welcome.

2ox3lnfj

5. Nhấn “I Agree” để đồng ý với các điều khoản của chương trình.

image

6. Để đường dẫn mặc định, nhấn Install để tiếp tục.

0juobygp

6. Khi cài đặt hoàn tất, nhấn “Next”

dyoph1xd

7. Nhấn “Finish” để kết thúc cài đặt và khởi động chương trình PDF converter.

xhqnfutt

Bước 2: Sử dụng First PDF để chuyển file pdf sang word:

1. Khởi động First PDF:

Bạn có thể khởi động First PDF bằng cách:

a. Double click vào icon “First PDF”  trên màn desktop, hoặc chọn:

b. Menu Start > Programs > First PDF > First PDF

2. Ở cửa sổ chỉnh của First PDF, nhấn nút “Add PDF”.

First-PDF-add-files

3. Chọn file pdf mà bạn muốn convert sang word (pdf_sample) và nhấn “Open”.

vwsgukh3

4. Rồi chỉ định các tùy chọn để xuất file và nhấn nút “Convert” :

* Các tùy chọn khi xuất để xuất ra file word:

a. Destination: Thư mục lưu file word sau khi convert (e.g. My Documents).

b. – Page Range: số trang muốn convert. (e.g. All Pages)

– Render Mode: chế độ render ( Exact)

first-pdf-converter

5. Khi convert đã hoàn tất, tìm đến đường dẫn lưu file word để mở.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *