Cú pháp hàm WORKDAY trong excel

Hàm WORKDAY trong excel giúp trả về một ngày làm việc trước hoặc sau ngày bắt đầu và ngày này được tính toán trên số ngày làm việc (hay còn gọi là working days), không bao gồm các ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật) và các ngày lễ. Hàm này rất hữu ích cho bạn dùng để ước lượng (estimate) thời gian làm việc cho dự án một cách hợp lý.

Cú pháp hàm WORKDAY trong excel

=WORKDAY(start_date, days, holidays)

Các ô nhập ngày nên dùng hàm DATE() hoặc dùng định dạng Date. Ví dụ DATE(2014,4,18) là ngày 18 tháng 4 năm 2014.

Trong đó:

  • start_date: là ngày đại diện cho ngày bắt đầu tính toán
  • days: tổng số ngày làm việc (working days) trước hoặc sau ngày start_date, không bao gồm các cuối tuần và các ngày lễ. Nếu nhập số dương thì hàm sẽ tính ngày sau start_date, nếu nhập số âm thì hàm sẽ tính ngày phía trước ngày start_date.
  • holidays: biến này tùy chọn, gồm một mãng các ô chứa một hoặc nhiều ngày lễ, những ngày này sẽ bị loại ra khỏi ngày làm việc.

Ví dụ minh họa: Góc Kinh Nghiệm sử dụng MS Excel 2007 để minh họa. Quan sát hình bên dưới, ngày bắt đầu là ngày 18 tháng 3 năm 2014 (A3), cộng thêm 45 ngày làm việc kế tiếp (A4):

  • Nếu không trừ 2 ngày lễ thì ngày hoàn thành là ngày 20 tháng 5 năm 2014 (B9).
  • Nếu trừ 2 ngày lễ ra thì kết quả là ngày 22 tháng 5 năm 2014 (B10)

Cú pháp hàm WORKDAY trong excel

Bạn có thể đổi giá trị ô A4 thành -45 để kiểm tra trường hợp nhập số âm.

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *