Download Bitvise SSH Client - Phần mềm ssh client tốt nhất 3

Download Bitvise SSH Client – Phần mềm ssh client tốt nhất

Bitvise SSH Client là phần mềm SSH client tốt nhất hỗ trợ kết nối SSH đến server Linux rất nhanh và tiện lợi, nếu bạn là webmaster hay người thường xuyên phải kết nối đến Server Linux để làm việc từ xa thì Bitvise SSH Client chính là phần mềm bạn đang cần. Không chỉ cho phép kết nối ssh, Bitvise SSH Client còn cho phép bạn kết nối ftp để upload nữa, rất tiện lợi phải không các bạn.

Download Bitvise SSH Client

Cài đặt Bitvise SSH Client

Chạy file BvSshClient-Inst.exe -> chọn Install

Download Bitvise SSH Client - Phần mềm ssh client tốt nhất 1

Chọn OK để hoàn tất cài đặt

Download Bitvise SSH Client - Phần mềm ssh client tốt nhất 2

Hướng dẫn sử dụng Bitvise SSH Client:

– Nhập Ip của host trong bài này IP host của mình là 192.168.1.10,

– port mặc định là 22, nếu cấu hình đổi port ssh trên server thì đổi lại ở đây nhé

– username mặc định là root

– sau khi nhập đầy đủ thông tin IP, port và username -> nhấn Login

Download Bitvise SSH Client - Phần mềm ssh client tốt nhất 3

– Nhập password

Download Bitvise SSH Client 06

Đây là của ssh để xử lý lệnh

Download Bitvise SSH Client - Phần mềm ssh client tốt nhất 4

Đây là màn hinh FTP để download và upload file lên server

Download Bitvise SSH Client - Phần mềm ssh client tốt nhất 5

Chỉ cần vài thao tác đã có thể cài đặt và sử dụng được Bitvise SSH Client, các bạn có thấy đơn giản không nào.

Chúc các bạn thành công nhé!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *