Download IE 11 – Tải Internet Explorer 11 cho windows 7

Trình duyệt web mặc định trên windows 7 là Internet Explorer 8, khi cài đặt một số phần mềm có thể yêu cầu bạn phải nâng lên Internet Explorer (IE) 10 hoặc IE 11, ngoài ra vì lý do bảo mật bạn nên nâng  cấp lên IE 11. Dưới đây xin chia sẻ link Download IE 11 – Tải Internet Explorer 11 cho windows 7 32 bit và 64 bit + hướng dẫn cài đặt.

Download IE 11 cho windows 7 32 bit

Download IE 11 cho windows 7 64 bit

Cài đặt Internet Explorer 11 trên windows 7:

Chạy file cài đặt -> chọn Install

Download IE 11 - Tải Internet Explorer 11 cho windows 7 1 Download IE 11 - Tải Internet Explorer 11 cho windows 7 2

Quá trình cài đặt mất khoảng 30 phút, cài đặt xong chọn Restart Now để khởi động lại máy tính

Download IE 11 - Tải Internet Explorer 11 cho windows 7 3

Kiểm tra lại phiên bảng Internet Explorer

Download IE 11 - Tải Internet Explorer 11 cho windows 7 4

Chúc các bạn thành công.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *