Download Vmware workstation 14 full key - Hướng dẫn cài đặt Vmware 14 full key 9

Download Vmware workstation 14 full key – Hướng dẫn cài đặt Vmware 14 full key

VMWare Workstation Pro 14 là phần mềm ảo hoá giả lập hệ điều hành mạnh mẽ nhất trên thế giới hiện nay. Nó cho phép người dùng có thể giả lập được nhiều hệ điều hành khác nhau, rất thân thiện, dễ sử dụng, có thể cài nhiều hệ điều hành trên một máy như windows/UNIX,.. VMWare Workstation 14 là phiên bản mới nhất của phần mềm này hiện nay. Mời các bạn tải về và dùng thử. Trong bài viết này Thuviencntt xin chia sẻ với các bạn link Download Vmware workstation 14 full key + Hướng dẫn cài đặt Vmware 14 full key bằng hình ảnh.

Một số tính năng mới của Vmware workstation 14:
1. Hỗ trợ Windows 10 Creators Update
2. VMWare Wordstation Pro 14 cung cấp hỗ trợ cho Windows 10 Creators như sau:
3. Chạy windows 10 Creator như một máy ảo
4. Chạy windows 10 Creator cập nhật như một hệ điều hành máy chủ
5. Windows 10 Creator tự động cập nhật, tự động phát hiện và cài đặt dễ dàng
6. Hỗ trợ Unity cho Windows 10

DOWNLOAD VMWARE WORKSTATION 14 FULL KEY

Cài đặt Vmware workstation 14 full key:

Chạy file cài đặt -> chọn Next

Download Vmware workstation 14 full key - Hướng dẫn cài đặt Vmware 14 full key 1

– Chọn I accept the terms in the License Agreement -> Next

Download Vmware workstation 14 full key - Hướng dẫn cài đặt Vmware 14 full key 2

– Chọn Next

Download Vmware workstation 14 full key - Hướng dẫn cài đặt Vmware 14 full key 3

Next tiếp

Download Vmware workstation 14 full key - Hướng dẫn cài đặt Vmware 14 full key 4

– Click Next

Download Vmware workstation 14 full key - Hướng dẫn cài đặt Vmware 14 full key 5

– Chọn Install để cài đặt

Download Vmware workstation 14 full key - Hướng dẫn cài đặt Vmware 14 full key 6

– Nhập key (trong file key.txt) và chọn Enter để active

Download Vmware workstation 14 full key - Hướng dẫn cài đặt Vmware 14 full key 7

– Chọn Finish để hoàn tất

Download Vmware workstation 14 full key - Hướng dẫn cài đặt Vmware 14 full key 8

– Đây là màn hình làm việc chính của Vmware workstation 14 sau khi đã active thành công.

Download Vmware workstation 14 full key - Hướng dẫn cài đặt Vmware 14 full key 9

Chúc các bạn thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *