Dùng hàm CONVERT để chuyển đổi thời gian trong excel

Hàm CONVERT trong excel dùng chuyển đổi thời gian từ định dạng ngày sang dạng khác.

Cúp pháp hàm CONVERT:

=CONVERT(number, from_unit, to_unit)

Trong đó:

  • number: số mà bạn cần chuyển đổi
  • from_unit: đơn vị hiện tại của số cần chuyển đổi (đơn vị của number)
  • to_unit: đơn vị mong muốn cần chuyển đến.

Bảng đơn vị chuyển đổi:

Dùng hàm CONVERT để chuyển đổi thời gian trong excel

Ví dụ:

=CONVERT(180,”mn“,”hr“) -> kết quả trả về là 3 giờ

=CONVERT(2.5,”hr“,”sec“) -> kết quả trả về 900 giây

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *