Dùng hàm REPT trong excel để lặp lại chuỗi, từ, ký tự

Hàm REPT trong excel dùng để lặp lại chuỗi, từ, ký tự hoặc số. Giả sử bạn cần lặp lại một chuỗi (từ, ký tự hoặc một số) của một ô bất kỳ trong excel. Và chuỗi này lặp lại n lần. Ví vụ bạn muốn nhập vào chuỗi “- – – – – – – – – – ”, thay gì bạn nhấn phím gạch ngang n lần, bạn chỉ cần dùng hàm REPT() để lặp lại ký tự “-” n lần. Thật là đơn giản phải không?

Cú pháp hàm REPT trong excel:

 =REPT(text, number_times)

Trong đó:

  • text: là chuỗi, từ, ký tự hoặc một số mà bạn muốn lặp lại.
  • number_times: là số lần lặp lại của chuỗi, từ ký tự hoặc số mà bạn muốn lặp.

Ghi chú:

  • Nếu biến number_times được thiết lập bằng không thì hàm REPT() sẽ trả về một chuỗi rỗng.
  • Kết quả trả về của hàm REPT() không được vượt quá 32.767 ký tự.

Ví dụ:

Trong ô A1 bạn gõ vào công thức như sau:

=REPT(“-”,10)

Kết quả trong ô A1 bạn sẽ thấy một dãy gồm 20 ký tự gạch ngang (-) liền kề như sau “———-”

Ngoài ta bạn có thể thử một vài chuỗi khác như sau:

 =REPT("-0-",20)
 =REPT("*.*",25)
 =REPT("Hello ",10)
 =REPT("(^.^) ",10)

Bài viết này được minh họa trên MS Excel 2007.

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *