Dùng hàm SUMIF trong excel để tính tổng khi thỏa 1 điều kiện cho trước

Hàm SUMIF trong excel dùng để tính tổng khi thỏa 1 điều kiện cho trước. Chẳng hạn ta dùng hàm SUMIF để tính tổng số năm của nhân viên có thân niên lớn hơn hoặc bằng 2 năm để công ty tặng thưởng cho nhân viên vào dịp cuối năm. Như vậy chỉ có những nhân viên làm vệc trên 2 năm trở lên mới được hưởng trợ cấp thân niên vào cuối năm.

Mỗi năm thâm niên được nhận thưởng tương đương với mức 5,000,000. Vì vậy tổng số tiền trợ cấp thân niên sẽ là tổng số năm của những nhân viên có thâm niên >2 năm, nhân với 5 triệu.

Cú pháp hàm SUMIF trong excel:

=SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Trong đó:

  • range: là một vùng các ô để so sánh với điều kiện tính tổng, không tính ô chứa giá trị rỗng hoặc chuỗi (nếu gặp ô rỗng hoặc chuỗi thì tự động bỏ qua)
  • criteria: điều kiện để tính tổng, có thể là số, biểu thức, chuỗi tùy ý. Ví dụ: “>2”, 2, “2”, “nam”,”nữ”, … Và không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Điều kiện này chấp nhận các ký tự dại diện như *, ?
  • sum_range: vùng các ô thực sự để tính tổng, nếu không có thì Microsoft Excel tự hiểu và mặt định là sum_range = range.

Ví dụ: quan sát hình bên dưới

Dùng hàm SUMIF trong excel để tính tổng khi thỏa 1 điều kiện cho trước

Ở đây chỉ có nhân viên ở dòng số 6 là không đủ 2 năm (được tô màu đỏ).

Vì thế khi tính tổng, thì hàm SUMIF tự động bỏ nhân viên này ra và tổng số tiền trợ cấp cho nhân viên có thân niên chỉ còn là 65,000,000 đồng thay vì 72,500,000 đồng.

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *